Disclaimer

This email may be privileged and/or confidential, and the sender does not waive any related rights and obligations. Any distribution, use or copying of this email or the information it contains by other than an intended recipient is unauthorized. If you receive this email in error, please notify me immediately and delete the contents and any attachments.

Deze e-mail kan geprivilegieerd en/of vertrouwelijk zijn en de afzender doet geen afstand van enige gerelateerde rechten en verplichtingen. Elke verspreiding, gebruik of kopiëren van deze e-mail of de informatie die deze bevat door een andere dan de beoogde ontvanger is niet toegestaan. Als u deze e-mail ten onrechte ontvangt, neem dan onmiddellijk contact met mij op en verwijder de inhoud en eventuele bijlagen.